Federal Hükümet'in yeni Sığınmacı Anlaşması Özel Yetkilisi Joachim Stamp, Almanya'nın iltica sürecini yurt dışına taşımak için incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a bir mülakat veren Stamp, bu düzenlemenin Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.

"(Bu durumda) Akdeniz'de kurtarılan insanlar, (iltica) süreçleri için Kuzey Afrika'ya getirilecekler" diyen Stamp bunun için uzun bir diplomasi sürecine ve hazırlığa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hür Demokrat Partili (FDP) siyasetçi Libya gibi bir ülkenin bu bakımdan bir partner olmayacağını söyledi. Stamp, "Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ruanda ile yaptığı gibi bir oldu bitti söz konusu değil" diye konuştu.

Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti, "Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle Avrupa hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde göç anlaşmaları" imzalanması konusunda mutabık kalmıştı. Koalisyon sözleşmesinde koruma statüsünün tespitinin "istisnai durumlarda" BM Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne riayet edilmesi şartıyla bu ülkelerde yapılıp yapılamayacağının inceleneceği ifade edilmişti.

Akdeniz'deki ölümlerin ve AB sınırlarında geri itmelerin sona erdirilmesi ve düzensiz göçün azaltılmasının belirleyici olduğunu söyleyen Stamp, "İnsanlardan öncelikle ölüm tehlikesi içeren yolculuğa çıkma motivasyonunu almalıyız" diye konuştu. Sığınmacılar konusunda partner ülkelerle anlaşmalar yapılması gerektiğini savunan Stamp, suçlu, tehlikeli ya da yasa dışı yoldan Almanya'ya gelen vatandaşlarını geri almaları şartıyla bu ülkelere Almanya vizesi kontenjanı sağlanması gerektiğini belirtti.

Geçmişte Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde uyum bakanlığı yapmış olan Stamp, Sığınmacı Anlaşması Özel Yetkilisi olma görevini Çarşamba günü resmen üstlenecek. 52 yaşındaki siyasetçi bu görev kapsamında Almanya'ya göçün yasalara uygun bir biçimde gerçekleşmesinden ve iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin sınır dışı prosedürlerinin daha iyi hale gelmesinden sorumlu olacak. (DW TÜRKÇE)