Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6 büyüme kaydetti. Dördüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,9'luk büyüme kaydedildi.

Türkiye ekonomisi 021 yılında yüzde 11,4 büyüme kaydetmişti. 

Kişi başına GSYH 10 bin 655 dolar oldu

2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176 bin 589 Türk lirası, ABD doları cinsinden 10 bin 655 dolar olarak hesaplandı.

Hanehalkı tüketimi etkili oldu

Türkiye 2022'de büyüme tarafında hanehalklarının tüketimi öne çıktı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2022 yılında yüzde 19,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 57,5 oldu.

Hanehalkı tüketim harcamaları 2022 yılının dördüncü çeyreğinde de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,1 arttı.

İnşaat sektöründe yüzde 8,4 daralma

Sektörel dağılıma bakıldığında 2022'de en fazla büyüyen sektör hizmetler sektörü oldu. Hizmetlerde 2022 yılında büyüme yüzde 11,7 ile çift haneli seviyelerde kaydedildi.

İnşaat sektörü ise 2022’de yüzde 8,4 daraldı. Tarım sektörü 2022'de yüzde 0,6 büyürken, yılın son çeyreğinde ise yüzde 0,3'lük daralma kaydetti.

Sanayi tarafında 2022'de yıllık büyüme yüzde 3,3 oldu. Sanayide yılın son çeyreğinde yüzde 3'lük daralma gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı ise 2022 yılında yüzde 9,1, ithalatı ise yüzde 7,9 arttı. (DW TÜRKÇE)