Trans bireylerin katılımı konusundaki kurallara ilişkin daha fazla araştırma için bir çalışma grubu kurulacağını belirten Coe, "Sonsuza kadar hayır demiyoruz" dedi.

Coe, şu anda sporda uluslararası düzeyde yarışan trans sporcu bulunmadığını belirtti.

Önceki kurallara göre, Dünya Atletizm Birliği trans kadın atletlerin kan testosteron seviyesini litre başına 5 nanomol seviyesine düşürmelerini ve yarışmadan önce 12 ay boyunca sürekli olarak bu eşiğin altında kalmalarını şart koşuyordu.

Dünya Atletizm Konseyi ayrıca Güney Afrikalı Caster Semenya gibi cinsiyet gelişiminde farklılıkları (DSD) olan sporcular için izin verilen kan testosteron miktarını azaltma kararı aldı.

DSD'li atletlerin kan testosteron seviyelerini litre başına 5'ten 2,5 nanomolün altına düşürmeleri ve herhangi bir atletizm etkinliğinde kadınlar kategorisinde uluslararası düzeyde yarışabilmek için iki yıl boyunca bu eşiğin altında kalmaları gerekecek.

Önceki yönetmelikler uyarınca, DSD'li atletler yalnızca 400 metreden bir mile kadar olan etkinliklerde kısıtlıydı.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Coe, "Farklı gruplar arasında çatışan ihtiyaçlar ve haklar söz konusu olduğunda kararlar her zaman zordur, ancak kadın sporcular için adaleti diğer tüm hususların üzerinde tutmamız gerektiği görüşünü benimsemeye devam ediyoruz" dedi.

"Bu konuda, önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak gelişecek olan fiziksel performans ve erkek avantajına ilişkin bilim bize yol gösterecektir. Daha fazla kanıt elde edildikçe pozisyonumuzu gözden geçireceğiz, ancak atletizmde kadın kategorisinin bütünlüğünün her şeyden önemli olduğuna inanıyoruz."

Konsey, 12 ay boyunca "trans bireylerin dahil edilmesi konusunu daha iyi değerlendirmek" üzere bir çalışma grubu kurmayı kabul etti.

kaynak: BBC