TCMB mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonlarını paylaştı. 

Buna göre, net döviz pozisyonu açığı 90,35 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2023 dönemine göre 3,89 milyar dolar artış gösterdi.

Mart 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1,8 milyar dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 404 milyon dolar, 330 milyon dolar ve 147 milyon dolar arttı. Böylece varlıklar 938 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1,57 milyar dolar ve 1,41 milyar dolar artarken, ithalat borçları 36 milyon dolar azaldı ve buna bağlı olarak yükümlülükler 2,95 milyar dolar artış gösterdi.

Kısa vadeli borç 823 milyon dolar arttı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2023 dönemine göre 823 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 595 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 706 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 831 milyon dolar yükseldi.

Mart 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 146.773 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 84.451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 62,32 milyar dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2023 dönemine göre 2,87 milyar dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti.