Londra merkezli düşünce kuruluşu ECIU'nun yeni analizine göre, 1 Ekim 2022 ve 28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan kış döneminde, İngiltere'nin hidroelektrik, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi 47 teravatsaat oldu.

Bu üretim, ülkede kış döneminde tüm hanelerin ya da yıl boyunca 16 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyeye denk gelirken, doğal gaz santrallerinden elektrik üretimi de 45 teravatsaatin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde hidro, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 4 teravatsaatlik artış kaydetti. Yenilenebilir kaynaklardan bu üretimin sağlanmaması durumunda İngiltere'nin net gaz ithalatının yüzde 22 ve boru hatlarıyla gaz ithalatının yüzde 28 artacağı tespit edildi.

10 milyon hanenin gazına karşılık üretim

Analizde, kış döneminde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin doğalgazla üretilmesi halinde 95 teravatsaat gaz ya da 110 tanker gemisi sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) karşılık gaz kullanım ihtiyacı ortaya çıkaracağı hesaplandı. Bu miktar da İngiltere'de 10 milyon hanenin kış döneminde kullandığı gaz miktarına karşılık geliyor.

Nükleer ve biyokütlenin de aralarında bulunduğu diğer kaynaklardan ise aynı dönemde 28 teravatsaat elektrik üretildi.

Santral yasağının kalkması etkili oldu

ECIU Enerji Bölümü Başkanı Jess Ralston, analize ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de "eski elektrik sisteminin" değişmeye başladığını ve yenilenebilir kaynakların giderek üretimde daha fazla pay aldığını belirtti.

Ralston, batarya kurulumlarının büyümesi ve kara rüzgar santrallerine yönelik yasağın kaldırılmasının da yenilenebilir kaynakların sisteme daha fazla girmesini ve İngiltere'nin uluslararası gaz piyasalarındaki değişikliklere maruz kalmasının önüne geçeceğini aktardı.

İngiltere'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022'de 3,4 gigavat arttığı hesaplanıyor.