BBC Türkçe’ye konuşan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, geçen sene bu sayının 126 olduğunu söylüyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye’de hızla artan kızamık vakalarına karşı uyarıyor ve aşı çağrısı yapıyor.

TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol, kızamık ön tanısıyla incelenen olgularda, 1 yaş altında vakaların neredeyse tümünün, 1-4 yaş arası vakaların ise yarıdan fazlasının aşısız olduğunu söyledi.