Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mayıs'a ilişkin Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar ABD doları azalarak 155,4 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,3 milyar ABD doları azalarak 146,4 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 849 milyon ABD doları artarak 9,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların kredi biçiminde borçlanması azaldı

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 339 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 60 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 546 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 916 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 492 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Yüzde 59,6’sı dolar cinsinden

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları artarak 103,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 416 milyon ABD doları artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6’sının ABD doları, yüzde 35,5'inin Euro, yüzde 2,3'ünün Türk lirası ve yüzde 2,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

9,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,9'u ABD doları, yüzde 39,3'ü Euro, yüzde 17,1'i Türk lirası ve yüzde 6,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Yüzde 65,7'si finansal olmayan kuruluşların borcu

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla, 146,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 65,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 25,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.