Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.

Daha önce reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 9,75; avans işlemlerinde uygulanan oran ise yüzde 10,75 seviyesindeydi.

Reeskont nedir?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini ifade ediyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar ise Merkez Bankası tarafından belirleniyor.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize de "reeskont faiz oranı" adı veriliyor.

Merkez Bankası reeskontta kabul edebileceği senetler karşılığında ayrıca avans da verebiliyor.