Elon Musk, Twitter'ı devralırken Rekabet Kurulundan izin almadığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı.

Rekabet Kurulunun 2 Mart'taki toplantısında oy birliğiyle aldığı karara göre, Musk Twitter'ın 2022 yılında Türkiye'de elde ettiği gayrisafi gelirin binde biri oranında idari para cezası ödeyecek.

Rekabet Kurulu, söz konusu karara, Twitter şirketinin devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda varıldığını duyurdu.

"İşlemin 4054 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna" karar veren Rekabet Kurulu, Twitter'ın Musk tarafından devralınması sonucunda "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle" işleme izin verildiği belirtildi.

Ancak bu işlemin "Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi" nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Musk'a "2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında" idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu, verilen cezaya, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde itiraz edilebileceğini belirtti.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de de faaliyeti ya da iştiraki bulunan uluslararası şirketlerin satış veya birleşme gibi işlemlerine de onay veriyor. Twitter'in Musk tarafından satın alınması da bu çerçevede Rekabet Kurulunun inceleme kapsamına giriyor. (DW TÜRKÇE)