Türkiye, Ekim 2021’den bu yana Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinde. Bir ülke, kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını önleme konusunda yetersiz kalınca gri listeye alınıyor. Gri listedeki bir ülkenin de uluslarası finansal sistem içinde iş yapması, yatırım çekmesi, dış kredi alması zorlaşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelir gelmez giriştiği işlerden biri de Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya çalışmak oldu. Ancak 23 Şubat 2024’teki FATF Genel Kurulu’nda Türkiye gri listeden çıkarılmadı.

Morgan Stanley ve Bank of America ilk çeyrek bilançolarını açıkladı Morgan Stanley ve Bank of America ilk çeyrek bilançolarını açıkladı

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı. Av. Mehmet Gün de Türkiye’nin Haziran 2024’te OECD’nin gri listeden çıkarılmasını bekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i iyimser bularak, Türkiye’nin rüşvet ve yolsuzluk ile OECD’nin aradığı etkinlikte mücadele etmediğini ileri sürüp yedi maddelik yapılacaklar listesi sundu.

Gri listeden çıkmak için yapılması gerekenler

Buna göre Gün'ün önerileri şöyle sıralandı:

1-Anayasanın, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları yargılamayı fiilen imkânsız kılan 105. ve 106. maddeleri değiştirilmeli.

2-Rüşvet suçlarında doğrudan dava açılması sağlanmalı.

3-HSK’nin yapısı, tam tarafsız olacak şekilde değiştirilmeli.

4-İktidardaki siyasileri ve emirlerindeki üst düzey yöneticileri rüşvet ve yolsuzluk suçlarında kapsam dışında tutan istisnalar yasalardan ayıklanmalı.

5-Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni şartı kaldırılmalı.

6-Yasama dokunulmazlığı yeniden düzenlenip, rüşvet ve yolsuzluk suçlarında, istisnai olarak, sonradan dokunulmazlık tanınmalı.

7-Rüşvet ve yolsuzluk suçlarını yargılayacak uzman, yetkin ve tam bağımsız bir mahkeme kurulmalı.