Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, bu unsurun altını çizerken son 30 yılda yürütülen müzakerelerin sonuç vermediğini, dolayısıyla başta garantörlük mekanizması olmak üzere yeni araçların devreye sokulması gerektiğini açıkladı.

Fidan, Türkiye’nin bu pozisyonunu 21 Ekim’de Kahire’de düzenlenen Barış Zirvesi toplantısında dile getirirken, “Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir,” dedi.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin bu amaç için adım atmaya hazır olduğunu belirtirken, tarafların uygun bulması durumunda Filistin adına garantör olmak istediği mesajını verdi.