Londra Yunus Emre Enstitüsü, 29 Kasım 2022 tarihinde Genç Akademisyenler Serisi’nin 22. ve yeni sezonun ilk oturumunda doğayı kavrayış biçimimizin bilgisayar teknolojileri aracılığıyla mimari tasarıma nasıl yansıdığını inceleyen çarpıcı bir sunuma ev sahipliği yaptı.

University College London'da (UCL)  doktora eğitimine devam eden Melih Kamaoğlunun gerçekleştirdiği sunum, mimari ve doğa severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.  

Kamaoğlu, konuşmasına antik yunandan, rönesansa farklı dönemlerde doğa felsefesinin mimarlığı nasıl etkile-diğini tarihsel süreç içerisinde anlatarak başladı. Konuşmacı araştırmasının temel amacının, farklı doğa kavramlarının hesaplama yoluyla nasıl simüle edildiğini ve mimarlar tarafından tasarım yöntemleri olarak kullanıl-dığını göstermek olduğundan bahsetti.  

Konuşmasının ikinci bölümünde bilgisayarların hayatımıza girişiyle birlikte, bu gelişmenin evreni ve doğayı çok daha derinden kavrama noktasında nasıl insanlığın bakış açısını değiştirdiği üzerinde durarak, mimarların 1990'lardan sonra doğa felsefelerini mimari tasarıma yansıtmak için hesaplamayı nasıl kullandıklarına dair örnekler verdi. Kamaoğlu ayrıca kullanılan teknik detayların ve teknolojilerin ötesinde, mimari tasarım modellerinin teorik ve tarihsel arka planı, kritik sınırları ve çalışma prensipleri üzerinde durdu. Konuşmanın bu bölümü doğa felsefesi, hesaplama ve mimarlık arasındaki temel bilgi transferini açıklaması bakımından katılımcılara entelektüel bir çerçeve sunma niteliğindeydi.  

Konuşmasında iki dönüm noktasının üzerinde duran Kamaoğlu, ilk dönüm noktasının bilgisayar teknolojilerinin 1930lardaki gelişimi ile aynı dönemde doğa bilimlerinin de gelişimi olduğunu ifade etti.

Kamaoğlu’na göre 19. yüzyıl öncesi doğa sabit bir değişmez olarak düşünülürken, 20. yüzyıl itibariyle evrimsel sürecin doğanın da değişip dönüşen sürecinin bir parçası olduğu ortaya çıkmıştır.

İkinci dönüm noktası olarak genetik bilimindeki değişimlerden bahseden konuşmacı, doğayı artık hücrenin dü-zeyinde anlamaya başlamanın mimarlık alanını da nasıl derinden etkilediği üzerine analizlerde bulundu. 

Doğa biliminden aldıkları analojilerden faydalanarak, mimari bir formu bilgisayar ortamında sonsuz bir biçimde değişime uğratabilen mimarların insan beyninin hayal edemediği tasarımları bilgisayar ekranında görme fırsatı bulduklarından bahsetti.   

Konuşmasının son bölümünde 2010 sonrası yakın dönem mimarlığını ele alan Kamaoğlu, doğadaki süreçleri bilgisayarda simultane edip cevap bulmak ve bu süreçleri doğrudan mimari tasarıma nasıl entegre edebileceği sorularına mimarların buldukları çözümlerden bahsetti. 

Konuşma sonunda yapılan soru cevap bölümünde söz hakkı alan katılımcılar konuşmanın özellikle mimarların canlıların hücreden oluşum sürecinden ilham alarak mimari tasarımlarını nasıl şekillendirdikleri konusunda ufuk açıcı olduğunu belirttiler.  

Melih Kamaoğlu mimari tarihçisi ve kuramcısıdır. University College London, Bartlett School of Architecture'da Mimarlık ve Dijital Teori programında doktora adayı ve Lisansüstü Öğretim görevlisidir.

Lisans ve yüksek lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden almış olan Kamaoğlu, 2018-2020 yılları arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Başlıca araştırma alanları mimari teori/tarih, bil-gisayar teknolojileri, evrim kuramı ve doğa felsefesidir. 

Bu etkinlik, 2017’de kurulmuş olan, uluslararası ve çok disiplinli bir bilgi paylaşım platformu olmayı amaçlayan Genç Akademisyenler Seminer Serisi’nin bir parçasıdır. Her seminer, sıra dışı başarılar göstermiş bir lisansüstü öğrencisinin Türkiye ile ilgili veya global bir konuda yaptığı araştırmayı İngiltere toplumuna sunmasına imkân sağlar. Böylece bu uzun soluklu proje, seminer konusu üzerine çalışan veya konuya ilgi duyan herkese yarının akademik liderleriyle iletişim kurma fırsatı verir.  

Söyleşiyi, Yunus Emre Enstitüsü Londra'nın YouTube Kanalı @yeelondra'dan izleyebilir, gelecekteki Genç Akademisyenler Seminer Serisi ile ilgili güncellemeleri takip etmek için Londra Yunus Emre Enstitü’nün web sitesini bu linkten https://yeelondon.org.uk  ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarını @yeelondra takip edebilirsiniz.