Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BMGS ile telefon görüşmesi sırasında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu yinelendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio
Guterres'le 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kıbrıs konusu ve son gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulan telefon
görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter'e, Kıbrıs'ta resmi
müzakere sürecinin; Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitlik ve eşit
uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini nedenleriyle anlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist ve uzlaşmaz tutumunu devam
ettirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının kendini Ada'nın
tek mutlak hâkimi ve meşru yönetimi gören anlayışının değişmeden çözüm için
ortak bir zemin bulunmasının mümkün olmadığını belirterek, Rum tarafının
Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü inkar etmesinin
müktesep eşitliğini inkar ettiği anlamını taşıdığın altını çizdi.

Telefon görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafınca sunulan 6 maddelik iş birliği
önerilerinin iki Taraf arasında bağların ve güvenin artmasına yönelik
yapacağı katkıya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle iki
Taraf arasında ekonomik etkileşimi ve dolayısıyla güveni artıracak özel
ticari bir sınır kapısının açılmasının Rum tarafınca ret edilmesini
kınadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın iki Taraf dâhil tüm ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşecek
"Doğu Akdeniz Konferansı" önerisinin, hem iki tarafın hem de daha geniş
ölçekte bölgenin yararına olacak önemli refah ve istikrar artırıcı bir
girişim olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafların Kıbrıs konusuna müdahil olma
girişimlerinin hiçbir hal ve koşulda kabul edilemeyeceğini ifade eden
Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barışın İnşasından
Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Birleşmiş Milletler Siyasi İşler
Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav
Jenca'nın yeni müzakere başlayabilmesi için ortak zeminin olup olmadığına
dair yürüttükleri çalışmalara Kıbrıs Türk Tarafının desteğini yineledi.

Yıllardır bekletilen ve geçtiğimiz Ocak ayında sağlanan Atlılar toplu
mezarının kazısının başlaması kararıyla ilgili olarak Rum Yönetimi'nin
üzerine düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmesi gerektiğine dikkat
çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına
ivme kazandıracağı gibi aynı zamanda iki toplum arasında önemli bir güven
yaratıcı önlem olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı büyük bir titizlikle dinleyen Genel Sekreter,
Kıbrıs Türk Tarafının iş birliği önerilerine ve güven yaratıcı önlemlere
verdiği önemi yineleyerek bunun aşağıdan yukarıya, iki Taraf arasında
oluşturacağı güven ve iş birliğine değindi. Atlılar toplu mezarının
kazısının başlaması mutabakatıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın ifade
ettiklerinin önemli olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalara destek
belirten Guterres, ticaret başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sunulan önerilerin önemli
olduğunu ifade ederek, Kıbrıs'ta bir uzlaşı için çıkacak fırsatlardan
yaralanmanın önemine işaret etti.  

Genel Sekreter ayrıca tarafların rızası olmadan üçüncü tarafların Kıbrıs
meselesine müdahil olamayacağının da altını çizdi.