KKTC Liderleri 15 Temmuz Darbesini kanadılar KKTC Liderleri 15 Temmuz Darbesini kanadılar

Yayımlanan kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.